Conferentie 20 jaar Moria

Deze video laat de inzichten zien die sprekers en deelnemers hebben opgedaan tijdens de conferentie 20 jaar Moria. Het thema van deze publieke zoektocht was ‘leren balanceren tussen ruimte en regels’, waar ieder zijn eigen visie op geeft. Door deel te nemen aan verschillende sessies, met een eigen deelthema, werd met van elkaar geleerd en naar oplossingen gezocht voor problemen binnen de sector.

2015-02-03T16:57:53+01:00 03 February, 2015|Blog|0 Reacties

Reageer