Over dit blog 2017-06-23T11:38:58+02:00

20 jaar Stichting Moria

Leren balanceren tussen ruimte en regels

In 1994 begon frater Henk Wienk met een huis voor jonge mannen die uit de gevangenis kwamen, in het tuinhuis van zijn kloostercommuniteit. In 2014 is Stichting Moria een professionele instelling met 21 plaatsen intern, een wisselend aantal plaatsen extern, 18 personeelsleden (13,3 fte) en een begroting van jaarlijks iets meer dan een miljoen euro.

Moria is de plaats waar wordt gezien

Moria is nog steeds de plaats waar wordt gezien, want dat is de betekenis van de Bijbelse berg met die naam. De mensen van Moria oefenen al twee decennia met het zien van jongemannen die in de gevangenis zijn beland.

De samenleving – en zij zelf vaak ook – ziet hen als tuig, boefjes, probleemjongeren, criminelen. Ze moeten ‘keihard aangepakt worden’, wordt vaak gezegd. ‘Maar deze jongens zijn al keihard’, zei frater Jacques Scholte eens. ‘Wij willen hen juist ontwapenen.’

Veel professionals die met jonge (ex-)delinquenten werken, herkennen dat verlangen: om deze jonge mensen niet alleen te corrigeren, maar echt te zien in wie ze zijn en willen worden. Om allerlei redenen raken ze daar nogal eens gefrustreerd in. Vaak moeten ze hun cliënten vooral als problemen zien, die gemanaged moeten worden.

Dit blog is een cadeau: Moria gaat met de billen bloot

De mensen van Moria zijn trots op hun huis en op hun werk. Het kleine Moria heeft altijd meer vrijheid gehad dan grote justitiële instellingen. En dus hebben zij, meer dan andere professionals in deze sector, kunnen experimenteren met idealisme in de praktijk. Want alleen met mooie woorden red je het niet. Er zijn afspraken, regels en structuren nodig om jongemannen, die vaak beperkingen hebben, te helpen werken aan vrijheid, zoals de ondertitel luidt.

Bij de viering van het twintigjarig bestaan, op 13 november 2014, geeft Moria zichzelf en de wereld een cadeau: ze gaan met de billen bloot. Moria laat publiekelijk onderzoeken wat ze in twintig jaar hebben geleerd over de omgang met (ex-)delinquente jongemannen: over wat werkt en wat niet werkt, wat deugt en deugd doet. En dat leren, dat weten we nu al, ging niet vanzelf.

Share your learning curve

Deze site staat onder redactie van een betrokken buitenstaander: Arjan Broers, zelfstandig journalist en theoloog. Hij praat met mensen van en om Moria heen over twee vragen: wat zijn de belangrijkste vragen aan de zorg voor jonge delinquenten nu? En heeft Moria in twee decennia iets geleerd waar anderen iets aan kunnen hebben?

De werkwijze is die van sharing your learning curve, zoals journalist Joris Luyendijk dat noemde tijdens een veelbekeken TED-Talk. Aan het woord komen hulpverleners, beleidsmakers, juristen, psychologen, pastores en (ex-)bewoners, allemaal over de vraag: hoe breng je een mooi ideaal – jonge mannen met andere ogen zien en leren zien – in de praktijk?

Hoe de uitkomst ook is: het blijft vallen en opstaan

Waar dit met de billen bloot-cadeau toe leidt, weten we nu nog niet. Dat is het spannende van de publieke zoektocht, die we (voorlopig) afsluiten met een feestelijke conferentie op 13 november (zin om erbij te zijn? Stuur dan een email).

Maar we weten twee dingen wel. Ten eerste: dit onderzoek zal niet tot een systeem of een formule leiden. Moria gelooft in de kracht van de ontmoeting van bewoners en begeleiders. De structuren die daarvoor nodig zijn, zijn steeds in ontwikkeling.

Arjan Broers

Arjan Broers

Ten tweede: het wordt niet bepaald een triomftocht. Daarvoor is het in twintig jaar te vaak mis gegaan en blijft het misgaan. Want zelfs met de beste zorg en aandacht die denkbaar is, blijven er jongens terugvallen in crimineel gedrag.

Wat geldt voor (ex-)delinquente jongemannen geldt ook voor Moria: het is altijd vallen en hopelijk weer opstaan. Daar kun je dramatisch over doen, of het als een feit accepteren. De vraag is dan hoe we opstaan en of we er hulp bij krijgen. Misschien geldt dat wel voor elk van ons, en voor al onze organisaties.

Lees hier de blogs

Lees hier verhalen van Moria

Klik hier voor de website van Stichting Moria